KOMPLETUJEMY TOWAR ZA POMOCĄ

Skanerów, przenośnych terminali

Kompletacja towarów przy pomocy skanerów
Kompletacja z terminalem jest tradycyjnym systemem manualnej kompletacji towaru, przy której wykorzystuje się metodę radiowej łączności skanerów. Na ekranie skanera widoczne są szczegółowe wytyczne dotyczące konkretnego zlecenia czyli towarów, które mają być skompletowane. W trakcie wykonywania zlecenia pracownik skanuje kody kreskowe lokalizacji oraz produktów, co ma na celu potwierdzenie informacji czy znajduje się w prawidłowym miejscu zbiórki oraz czy pobiera bezbłędnie zamówiony towar.