KOMPLETUJEMY TOWAR ZA POMOCĄ

Systemów komunikacji audio


Kompletacja towarów przy pomocy komunikacji audioVoice Picking jest nowoczesną metodą kompletacji towaru, opierającą się na sprawnej łączności z magazynierem za pomocą specjalistycznego systemu syntezatora głosu oraz potwierdzaniu wykonania zadania poprzez ustalane i wypowiadane przez pracownika wyrazy. Poprzez komendy głosowe, pracownik kompletacji, jest z dokładnością informowany o szczegółach zlecenia, czyli jakiego produktu dotyczy operacja oraz z którego miejsca w magazynie powinien go pobrać. Akceptacja zadania i potwierdzenie jego wykonania, również odbywa się za pomocą systemu głosowego. Do komunikacji pomiędzy pracownikiem, a systemem informatycznym syntezatora głosowego używany jest tzw. „język naturalny”, o ograniczonym i uproszczonym zestawie wyrazów. Potwierdzanie operacji opiera się na odczycie cyfr kontrolnych. Komputer rejestruje ich wypowiadanie, a następnie przetwarza na wzory alfanumeryczne, które rozpoznawane są poprzez specjalistyczny system informatyczny.